BlueBoard.cz
Investiční akce na 2012

Jmenovité investiční akce pro místní části na rok 2012 schválené zastupitelstvem města

Obec Střelice

  1. Oprava kříže                                                                70.000,-

(kopec u Benkova, zodpovídá Mgr. Hirnerová)

  1. Pokračování v předlažbě chodníku                                   185.000,-

(zodpovídá Ing. Luža)

  1. Instalace nové čekárny autobusu u obchodu                     60.000,-

(zodpovídá Ing. Luža)

4. Kanalizace Střelice                                                      300.000,-

(projektová dokumentace, zodpovídá Ing. Malý)

-----------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                                            615.000,-Kč