BlueBoard.cz
Zasedání OV místní části Střelice ze dne 23.1.2012

Protokol ze zasedání osadního výboru místní části Střelice ze dne 23.1.2012

Program jednání:

1. Seznámení s investičními akcemi v obci z rozpočtu města na rok 2012

2. Rozdělení finančních prostředků OV v roce 2012

3. Plán akcí pořádaných OV Střelice na rok2012

4. Různé

Přijaté usnesení včetně hlasování:

Ad1. OV bere na vědomí seznam investičních akcí v místní části Střelice na rok 2012 (viz. seznam jmenovitých  investičních akcí města Uničova na rok 2012

Ad.2. OV odsouhlasil výši finančních příspěvků místním  organizacím na rok 2012 z rozpočtu Osadního výboru z celkové částky 66.000,-Kč následovně:

T.J.Sokol Střelice   20.000,-Kč  (6 hlasů pro, 1 člen se zdržel hlasování)

SDH Střelice          13.000,-Kč  (6 hlasů pro, 1 hlas proti)

Spolek přátel muzea 5.000,-Kč  (7 hlasů pro)

Výše finančních prostředků byla přidělena s ohledem na zapojení do života v  obci, práci s mládeží a organizaci společenských akcí v obci Střelice.

Na organizaci společenských akcí (Podzimní sousedské posezení, Zahájení Adventu, Střelické hody, Dětský den atp.         14.000,-Kč (7 hlasů pro)

Úklid zastávek a veřejného prostranství  4.000,-Kč /rok  (7 hlasů pro)

Dárkové balíčky k životním výročím 8.000,-Kč (7 hlasů pro)

Dárkové balíčky na plesy do tomboly 2.000,-Kč (7 hlasů pro)

Ad.3. OV vzal na vědomí plán akcí pořádaných OV Střelice v roce 2012

  • Střelické hody 18.-20. května 2012 (Vesnický jarmark)
  • Dětský den
  • Rozloučení s prázdninami
  • Sousedské posezení (16.11.2012)
  • Zahájení adventu (1.12.2012)
  • Mikulášská nadílka

Přítomní: Mgr. Trávníčková Soňa, Heinzová Jana, Král Karel, Seichter Pavel, Siegl Milan, Sova Vlastimil, Zatloukal Jaroslav

Datum: 23.1.2012